Postavy

Postavy

Expedice bude složená z několik expertních skupin, které budou mít trochu odlišné úkoly a postavení v rámci hry. Jde-li o odborný program, účastníci se mohou specializovat, ale není to podmínka, při expedici je možnost se nespecializovat a účastnit se odborných aktivit ve všech oborech. Než účastníky rozřadíme do jednotlivých týmů, stejně ještě budeme v kontaktu a budeme si vyjasňovat, co kdo umí čemu se opravdu chce věnovat a kde v expedici bude jeho nejlepší místo.

  • Posádka lodi. Musí zvládat mezihvězdnou navigaci a trochu od všech oborů. K posádce bude patřit i palubní lékař a další specialisté.
  • Tým kteří budou především zajišťovat funkci důležitých přístrojů, věnovat se elektronice a dalším oborům fyziky
  • Tým expertů, kteří budu především zkoumat hlavně flóru a faunu v místě přistání.
  • Tým expertů především mapujících chemické vlastnosti prostředí v místě přistání, také se budou starat o zajištění některých věcí nezbytných pro existenci expedice.
  • Vojenská posádka. Musí od různých oborů něco umět, ale po přistání se bude starat hlavně o bezpečnost ostatních členů výpravy.